Σκέψεις

by nakedsparrows

Τώρα είναι αυτό που αισθάνομαι ή το αίσθημα πως κατανοώ την αίσθηση; Αν αυτό που κατανοώ τώρα είναι αυτό που αίσθάνθηκα πριν, κι αν αυτό που αισθάνθηκα πριν ήταν πραγματικό, αυτό που κατανοώ τώρα δεν είναι παρά μια αντανάκλαση της πραγματικότητας. Είμαι ένα χρόνο πίσω απο το συμβάν, την πραγματικότητα. Αν πραγματικό δεν είναι ούτε αυτό που αισθάνεσαι, ούτε η κατανόηση της αίσθησης, αλλά  το αντικείμενο της αίσθησης την στιγμή που αυτό εκπέμπει τα δεδομένα της αίσθησης,  η αίσθηση είναι ένα χρόνο πίσω απο το συμβάν, κι εγώ, ο νους μου, δύο$

Advertisements