Σύντομη ιστορία

by nakedsparrows

Έψαξε να οχυρωθεί από τα πάντα ̇ βρήκε έναν τάφο$

Advertisements