Σύντομη ιστορία

by nakedsparrows

θέλησε τις λέξεις σαν πρώτη εμπειρία κι έμεινε βουβός. Όταν κάποτε πέθανε, γίναν οι λέξεις φύλλα κι άνεμος πάνω στο χώμα$

Advertisements