Αν (μέρος 2ο)

by nakedsparrows

1. Το μήλο δεν πέφτει γιατί υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας, υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας γιατί το μήλο πέφτει.
2. Οι φυσικοί νόμοι είναι της ίδιας δομής με τους κοινωνικούς νόμους.
3. Νόμοι είναι πρίσματα φτιαγμένα από ανθρώπους για ανθρώπους, ανθρώπινα εργαλεία κατανόησης.
4. Αίσθημα ασφάλειας με ό,τι κατέχουμε.
5. Κατέχουμε μόνο αυτό που κατανοούμε.
6. Ασφαλείς όταν κατανοούμε.
7. Κατανοούμε αυτό που ερμηνεύουμε.
8. Ερμηνεύουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε μέσω των αισθήσεων. Το πέρα από την αίσθηση δεν μπορεί να ερμηνευτεί.
9. Νόμος είναι εφεύρεση, όχι ανακάλυψη.
10. Νόμος είναι σύμβαση.
11. Αυτό που νομοθετούμε δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι αυτό μπορεί να οριστεί. (βλέπε Αν μέρος 1ο).
12. Αυτό που νομοθετούμε δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι αυτό υπάρχει.
13. Αυτό που υπάρχει είναι η πραγματικότητα της αντίληψης του φαινομένου του πράγματος.
14. Μπορεί να οριστούν μόνο αυτά που κατανοούμε.
15. Μαθηματικά αποδεικνύεται αυτό που δεν μπορεί να υπάρξει.
16. Τα μαθηματικά δείχνουν τα όρια της πραγματικότητας, όχι τι είναι η πραγματικότητα.
17. Αν ο υπολογιστής μου είναι ένα κυβικό μέτρο και το δωμάτιό μου 10 κ μ. τότε μαθηματικά θα κατέληγα ότι το δωμάτιο μου μπορεί να χωρέσει ίσα με 10 υπολογιστές. Πραγματικότητα είναι ό,τι αντιλαμβάνομαι. Στο δωμάτιό μου υπάρχει ένας υπολογιστής. Θα μπορούσαν να είναι άλλοι 9,8,7 κ.ο.κ. Μπορεί και κανένας. Το τι θα μπορούσε να περιέχεται στο δωμάτιο δεν σημαίνει τι στην πραγματικότητα είναι στο δωμάτιο.
18. Μέσω μαθηματικών ορίζουμε πιθανότητες, όχι  θετικες βεβαιότητες.
19. Οι μόνες βεβαιότητες είναι οι αρνητικές. Ότι κάτι ‘’δεν είναι’’.
20. Χρειαζόμαστε άλλα εργαλεία κατανόησης από την καθαρή νόηση.
21. Εργαλείο που να διατυπώνει το ερώτημα.
22. Λύση του ερωτήματος είναι η ταυτολογία του ερωτήματος.
23. Η απάντηση του ερωτήματος είναι στην ακρίβεια του συμβόλου του. Στην διατύπωση του ερωτήματος.
24. 2+2=4. Η απάντηση είναι στην ακρίβεια του ερωτήματος.
25. Το 4 είναι η ταυτολογία της ερώτησης.
26. Δεν μπορεί να υπάρξει ακρίβεια στην απάντηση ενός γενικού ερωτήματος.
27. Το γενικό δεν είναι απάντηση και δεν επιδέχεται απάντησης.
28. Στόχος της ηθικής φιλοσοφίας είναι η διατύπωση ακριβής ερώτησης.
29. Είναι διαφορετικό για την φιλοσοφία το 2+2 από το 3+1;
30. Η ουσία της ερώτησης είναι ο τρόπος που είναι δομημένα τα σύμβολα(τα στοιχεία) μέσα σε αυτήν.
31. 2+2 . . . .,
. . ..,. …, κ.ο.κ.
3+1 ….,
. …, κ.ο.κ.
32. Η φιλοσοφία στοχεύει στην διατύπωση δομών.
33. Τα μαθηματικά δείχνουν τα όρια της δομής, όχι την ίδια, την καθ’ αυτήν δομή.
34. Δεν μπορεί να υπάρξει δομή εκ ενός μόνο στοιχείου.
35. Η δομή είναι σύνθεση.
36. Η μια τελεία δεν έχει δομή. Δεν είναι ερώτημα.
37. Το ερώτημα είναι η σχέση πραγμάτων.
38. Η μία τελεία είναι απάντηση σε ένα μη ερώτημα.
39. Τα πράγματα συνδέονται γιατί επιδέχονται σύνθεσης.
40. Δύο ερωτήματα: α) πώς συνδέονται και β) γιατί συνδέονται.
41. Αν συνδέονται το πώς και το γιατί απαντούν το ίδιο.
42. Το πώς είναι γιατί.
43. Τα πράγματα δεν συνδέονται καθ’ αυτά. Συνδέονται τα φαινόμενα των πραγμάτων.
44. Η σύνδεση δεν είναι πράγμα, είναι φαινόμενο του πράγματος.
45. Η σύνδεση γίνεται μέσω δυο στοιχείων: του χρόνου και του χώρου.
46. Αυτό που συνδέει διασπά.
47. Ο χώρος και ο χρόνος διασπούν τις συνθέσεις.
48. Τίποτα από τα αντιληπτά δεν είναι ασύνδετο.
49. Η αντίληψη είναι σύνθεση.
50. Ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι σύνθεση. Το μη αντιληπτό εκ εμού είναι ασύνδετο.
51. Σκοπός της φιλοσοφίας είναι η διάκριση των πραγμάτων που είναι ασύνδετα αλλά μπορούν να συνδεθούν και τα μη επιδεχόμενα σύνθεσης.
52. Η διάκριση μπορεί να γίνει μόνο επαγωγικά.
53. Η επαγωγή σταματάει , εκεί που τα στοιχεία της επαγωγής δεν μπορούν να συμβολιστούν.
54. Δεν μπορεί να γίνει αφαίρεση δίχως 3 σύμβολα. Δεν μπορεί να υπάρξει αντίληψη δίχως το σύμβολο του φαινομένου μέσα στα σύμβολα του χώρου και του χρόνου.
55. Δεν μπορεί να υπάρξει σύμβολο έξω από τον χώρο και τον χρόνο.
56. Δεν μπορεί να υπάρξει γνώση έξω από τον χώρο και τον χρόνο. Μπορούμε να φανταστούμε τον χώροχρόνο κενό πραγμάτων αλλά όχι τα πραγματα εκτός του χωροχρόνου. Για παραδειγμα, μπορει να φανταστουμε τον χρόνο και τον χωρο που δεν περιέχουν ένα τραπεζι, αλλά δεν μπορουμε να φανταστουμε ένα τραπεζι χωρίς να το οριοθετησουμε μέσα σε καποιον χωρο και χρόνο.
57. Τα μαθηματικά ορίζουν τον χρόνο και τον χώρο. Δεν λένε τίποτα γι αυτό που υπάρχει μέσα στον χώρο και στον χρόνο.
58. Τα μαθηματικά ορίζουν τον χρόνο και τον χώρο. Δεν λένε τίποτα γι αυτό που είναι έξω από τον χώρο και τον χρόνο.
59. Η σύνθεση είναι πραγματικότητα.
60. Η πραγματικότητα είναι μέρος του όλου.
61. Το έξω από την σύνθεση είναι μη πραγματικό. Δεν είναι αντικείμενο της επιστήμης.
62. Χρειαζόμαστε άλλα εργαλεία πέρα από την επιστημονική νόηση.
63. Η επιστήμη ορίζει τα όρια, το τι δεν μπορει να είναι πραγματικό, η φιλοσοφία διασαφηνίζει το τι είναι πραγματικο και η πίστη το πέρα από το πραγματικό.
64. Που εδράζεται η ηθική?(συνεχίζεται).

Advertisements