Αφορισμοι

by nakedsparrows

Όσο πιο ακριβής η λέξη, τόσο μικρότερη η σημασία της.

Advertisements